Drottning Kristina portret av Sébastien Bourdon

Onlineföreläsning: Musiklivet i stormaktstidens Sverige – Drottning Kristina som kulturmecenat, onlinenföreläsnig

1600-talet utgör startskottet för utvecklingen av det svenska musiklivet med Gustav II Adolf och drottning Kristina som förgrundsgestalter. Ett stort antal utländska musiker med Andreas Düben från Leipzig i spetsen kallas in för att göra den nya stormakten kulturellt representativ i Europa.
Lars Karlsson

Föreläsningen endast online på Arbis YouTube-kanal.

3.2, onsdag kl. 18.05–19.35.