Buld från Nyländska Jaktklubben på 1880 talet

Nyländska Jaktklubben under Nicholas Sinebrychoffs tid

1880- och 1890-talen var en dynamisk epok i Nyländska Jaktklubbens historia. Kommodoren tillhörde den berömda ölbryggarfamiljen. Klubbens nuvarande kommodor Mats Welin berättar.


Vi strömmar föreläsningen så du kan följa med den online.


21.10, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23