""

Strejk inom den kommunala sektorn

Strejken 3–9.5.2022 påverkan i någon mån kurserna på Arbis, men de flesta kurser hålls som planerat. Om din kurs är inställd får du ett separat meddelande om det.
Arbis kansli håller öppet måndag–torsdag kl. 10–15.

Om läget förändras informerar vi därom snarast möjligt.