Bild: SRV

Brosjukhusets grundsten murades i Mejlans

Grundstenen till det största byggprojektet i HUS historia, Brosjukhuset, murades onsdagen den 26 september i Helsingfors. Byggnaden står klar sommaren 2022 och själva verksamheten inleds i början av 2023. Brosjukhuset som byggs på Mejlans sjukhusområde kommer att ersätta Tölö sjukhus och en del av Kliniken för cancersjukdomar.

Det nya sjukhuset byggs precis mellan Mejlans tornsjukhus och Kliniken för cancersjukdomar, så att de tillsammans med Mejlans triangelsjukhus bildar en enhetlig helhet, både med tanke på funktionerna och lokalerna.

Jouren på Mejlans sjukhus och Tölö sjukhus går samman och bildar en gemensam jour på Brosjukhuset.

Den största delen av funktionerna på Tölö sjukhus samt vårdavdelnings- och poliklinikfunktionerna på Kliniken för cancersjukdomar överförs till Brosjukhuset.

Fokus på den nyaste teknologin

Brosjukhuset byggs i nära samarbete med experter inom byggnadsbranschen och designer från olika branscher, experter och HUS personal. Patienterna har också tagits med i planeringen.

De patientorienterade vårdprocesserna stöds genom datasystemet Apotti samt med system som bygger på 2020-talets teknologi för skötarkallelse, lokalisering, bildöverföring och säkerhet samt för bland annat verksamhetsstyrning och säkerhetssystem.

Redan i planeringsfasen har man också satsat avsevärt på energieffektivitet och miljöansvar.

Sammanslutningen Team Integrated med fyra olika arkitektbyråer vann HUS arkitekttävling år 2015 och svarar för den arkitektoniska designen. Huvudentreprenör för byggprojektet är SRV som kom med redan i utvecklingsfasen före byggarbetet för att säkerställa att målen uppnås och att tidtabellen och kostnadskalkylerna håller.

Den justerade kostnadsberäkningen som bygger på prisutvecklingen för byggande i huvudstadsregionen uppgår till 295 miljoner euro.

Läs mera
Brosjukhuset
HUS