Nordsjö metrostation.

Små justeringar i metrons tidtabell 27.4

Metron börjar köra enligt sommartidtabellen för 2020 fr.o.m. 27.4. Sommartidtabellen för 2020 medför inga större förändringar i trafiken. Coronaepidemin har avsevärt minskat användningen av kollektivtrafiken. Metron går enligt sommartidtabellen för 2019 redan fr.o.m. mars. Med den nya sommartidtabellen för 2020 vill vi bättre anpassa metrons tidtabell med busstidtabellerna.

Bussarna i HRT-området kör enligt sommartidtabeller med reducerad trafik fr.o.m. måndag 20.4

Bussarna i HRT-området kör enligt sommartidtabeller med reducerad trafik fr.o.m. måndag 20.4. Ingen utökad nattrafik körs, utan på fredagar kör bussarna enligt tidtabellerna för måndag-torsdag. På lördagarna trafikerar bussarna enligt söndagstidtabellerna. Skollinjerna slutar trafikera.

Följande linjer upphör att trafikera fr.o.m. 20.4 och så länge som sommartidtabellerna gäller.

Metron, spårvagnarna och tågen fortsätter tills vidare trafikera enligt sina nuvarande tidtabeller. Ändringar i spårvagnstidtabellerna görs 4.5.

Coronaepidemin har avsevärt minskat användningen av kollektivtrafiken. Den reducerade sommartrafiken kan garantera så pålitliga trafiktjänster som möjligt.

De nya tidtabellerna visas redan i HRT:s Reseplanerare, om du söker tidtabeller efter 20.4. Tidtabeller som går att skriva ut, publiceras i Reseplaneraren runt påsk.

Aktuellt om coronaviruset

Foto: Patrik Lindström