Europeiska unionens ungdomsorkester tillägnar lördagen den 2 april Helsingfors stad

16 föreställningar på 11 olika ställen runtom Helsingfors, side-by-side - gemensam projekt av unga musiker från Helsingfors och Uleåborg samt en kulturdiskussion som en del av Europas ungas år 2022 är uttryck för samarbetet mellan ett hundratal unga musiker från Finland och från Europa

Innovativa gemensamma aktiviteter med unga finska musiker, öppna övningar, gemensamma framträdanden runt om Helsingfors samt en kulturdiskussion: allt detta utlovas på Helsingfors samhörighetsdag. Dagen är tillägnad Helsingfors mångahanda invånare medan staden står som värd för musikernas första orkesterbesök i Finland.

Dagens målgrupp är de unga i EUYO och de nya publiker. Programmen indelas i tre olika händelser:

Helsinki Music Gallery

Helsinki Music Gallery är en rad av informella kammarmusikkonserter. EUYO-musikerna spelar runtom staden på tio mera ovanliga konsertställen, såsom i kulturcentret Stoa i Östra centrum, I Encanto Art Café, kulturcentret Nordhus, Malms bibliotek, Kulturfabriken Korjaamo, Tempelplatsens kyrka, Helsingfors stadsmuseum, Kabelfabriken, Allas Sea Pool och i Helsingfors centrumbibliotek Ode. Sammanlagt över 70 musikstycken av över 60 olika kompositörer från hela världen framförs. Publiken ges en möjlighet att höra något helt nytt gratis!

Europe Side By Side

I Musikhusets Sonore-sal får vi höra studerande från Sibelius-Akademins ungdomsutbildning samt från Tempo Oulu El Sistema -orkestern spela tillsammans med EUYO-musikerna. Under ledning av den finska kapellmästaren Taavi Oramo musicerar de i de öppna övningarna och framträder sedan I konserten kl 16.30. Evenemanget är gratis, platsutbudet begränsat.

Young Europe Speaks

Musikhusets Paavo-sal är mötesplatsen för de 95 EUYO-musikerna och ca. 100 unga musiker och dansare från Helsingfors samt inbjudna gäster som en del av Europas ungdomens år 2022, då de deltar I en öppen diskussion om framtidsutsikterna för den europeiska ungdomens kultur. Diskussionen modereras av forskardoktorn Guadalupe López-Íñiguez ja presenterare är EUYO, Finlands Observatorium för Konst- och Kulturfostran och Konstpedagogiska Forskningscentret CERADA, i samarbete med Undervisnings- och Kulturministeriet.

FRED FÖR EUROPA konserten den 3.4. I Musikhuset avslutar besöket och Helsingfors samhörighetsdag. Konserten är en del av konsertserien som ordnas runt om i Europa, från Östersjön till Medelhavet och från Öst-Europa till Nordsjön, tillägnad Europas fred och offer för våld. EUYO har en lång tradition av att framföra fredskonserter. EUYO spelade i jubileumskonserten på 100-årsdagen för första världskrigets slut i närvaro av världsledare i Paris år 2018, samt i Berlin åren 2014 och 2019.

Mer information

Musikhuset

Foto: Peter Adamik