Järnvägstorget och bus.

Förändringar i kollektivtrafiken 10.8 - kollektivtrafiken övergår till vintertidtabeller

Det sker förändringar i kollektivtrafiken den 10 augusti. Samma datum övergår vi till vintertrafik. Förändringarna drabbar framförallt buss- och tågtrafiken. I rusningstid minskar vi utbudet där det har varit väldigt få resenärer. Också linjer med tät trafik kan få lite sämre trafikutbud när resenärantalet tillåter det.

Förändringarna i busstrafiken

Rusningslinje 67V (Järnvägstorget-Torparbacken) läggs ner eftersom linjen har haft för få resenärer. Linje 39B (Kampen (M) - Munksnäs - Kånala industriområde) läggs ner. Lördagstrafiken på närbusslinjerna 31 och 32 (Munkshöjden-Norra Haga) upphör. Busslinjerna får nya rutter och linjenummer på Drumsö. Samtidigt lanseras på nytt en busslinje som kör direkt mellan Drumsö och Kampen.

Förändringar i tågtrafiken

Tågtrafiken minskas på vardags- och lördagskvällar på stambanan och ringbanan. Turtätheten för P-tågen minskar från 10 minuter till 15 minuter på vardagar och på lördagar kl. 19-21. Turtätheten för I-tågen minskar från 10 minuter till 15 minuter på vardagar och på lördagar kl. 18-19. Turtätheten för K-tågen minskar från 10 minuter till 15 minuter på vardagar och på lördagar kl. 18-19.

R-, Z- och D-tågen får en vanlig tidtabell eftersom broarbeten vid Bocksbacka blir klara.

Förändringar i metro- och i spårvagnstrafiken

Metron går med tätare mellanrum längre än tidigare. Den tätaste turtätheten är 5 minuter på linjerna Mattby-Nordsjö och Hagalund-Mellungsbacka. På den gemensamma sträckan Hagalund-Östra centrum blir turtätheten 2,5 minuter.
Spårvagnarna återgår till vanliga hösttidtabeller.

Sveaborgsfärjan går enligt den nuvarande tidtabellen fram till 20.9.

Läs mer:

HRT

Foto: Tuukka Jaromaa