Helsingfors Hamn

Frakttrafiken via Helsingfors Hamn fortsatte vara livlig även under det andra coronaåret

År 2021 transporterades totalt 14,4 miljoner ton gods via Helsingfors Hamn (+8 % jämfört med år 2020), och styckegodstrafiken, som transporteras i stora enheter, såsom containrar, långtradare och släpvagnar nådde alla tiders rekord. I undantagsförhållandena blev frakttrafiken via Helsingfors Hamn bara mer betydelsefull för Finland.

I passagerartrafiken syntes pandemins effekter som ett till och med ännu mindre passagerarantal än föregående undantagsår.

Gummihjulstrafiken växte

Frakttrafiken via Helsingfors Hamn fortsatte vara livlig även under det andra coronaåret och bidrog även i undantagsförhållandena till att trygga tillgången till dagligvaruprodukter och bland annat råvaror och utrustning för industrin i Finland.

Störningar i den globala sjöfarten, såsom blockeringen av Suezkanalen i mars, bristen på containrar och den kraftiga stigningen i priserna för containerfrakt, syntes i Helsingfors närmast som en ökning av godstrafiken med släpvagnar.

Den godstrafik som hanterades av koncernen Helsingfors Hamn uppgick till sammanlagt 14,4 miljoner ton (+8 %), av vilket 6,6 miljoner ton var import och 7,7 miljoner ton export.

Begränsat resandet

Under coronapandemins andra år tillämpade Finland fortfarande strikta resebegränsningar. Bevakningen av de inre gränserna inom Schengenområdet avslutades den 25 juli 2021, men återupptogs den 28 december.

I denna utdragna svåra situation fortsatte Helsingfors Hamn att trygga förutsättningarna för ett så tryggt resande som möjligt genom ett nära samarbete med rederierna, myndigheterna och andra berörda parter.

År 2021 blev Helsingfors Hamns totala passagerarantal 3 749 000. 

Precis som vanligt reste de flesta av passagerarna, 3,2 miljoner (-23 %) på rutten mellan Helsingfors och Tallinn.

På rutten till Stockholm resten 399 000 passagerare (+6,1 %), eftersom fartygen kunde börja trafikera mellan Finlands och Sveriges huvudstäder först på sommaren.

Mellan Helsingfors och Travemünde reste 102 000 passagerare (+20,7 %). På rutten Helsingfors–S:t Petersburg fanns ingen trafik åren 2020 och 2021.

Säsongen för internationell kryssningstrafik kom igång först i början av augusti när inresebegränsningarna lättades. Totalt kunde nästan 11 000 passagerare bekanta sig med Helsingfors och huvudstadsregionen genom 14 fartygsbesök.

Trafiken år 2022

Under detta år väntas frakttrafiken fortsätta utvecklas i en positiv riktning. Inom passagerartrafiken ser början av året ut att bli lugnt på grund av det rådande coronaläget, men resandet väntas bli livligare närmare sommaren.

Läs mer:

Helsingfors Hamn

Foto: Helsingfors Hamn