Håll dig på benen-kampanjen -trafikmärken

Håll dig på benen-kampanjen: Halkolyckor kan förebyggas genom det egna agerandet

Enligt Trafikskyddets färska enkät har nästan var tredje finländare fallit på grund av halka den här eller förra vintern. Rejält över hälften uppgav att olyckan orsakades av sträng halka.  Halkolyckorna beror ofta på omständigheterna, men ofta finns det också brister i det egna agerandet. Kampanjen Håll dig på benen påminner om att halkolyckor kan förebyggas med rätt utrustning.

Hos nästan en tredjedel av dem som svarade var orsaken till halkolyckan dåligt val av skor. I vart sjätte fall hade personen bråttom och hos sju procent berodde olyckan på ouppmärksamhet, personen koncentrerade sig till exempel på sin telefon.

- Omständigheterna kan inte påverkas nämnvärt, men nog det hur man själv är utrustad och hur man agerar. Halkskydd eller ordentliga dubb- eller friktionsskor gör att halkningar kan undvikas också på korta sträckor. Brådska kan tacklas genom att man reserverar mera tid för resor och till exempel telefonen ska man använda med eftertanke under promenaden, summerar Trafikskyddets planerare Laura Loikkanen.

Håll dig på benen-kampanjen är i gång 13-24.1. På sociala medier kan du följa diskussionen med hashtaggen #pysypystyssä.

Håll dig på benen-kampanjen

Trafikskyddets enkätsundersökning (på finska)

Foto: Pysy pystyssä