Helenkoncernens delårsöversikt.

Helen lanserade nya tjänster och investerade i ett tillväxtföretag

Första halvan av 2020 var exceptionell: vädret var varmare än normalt under början av året, vattenkraftssituationen var ytterst god, och dessutom påverkade coronapandemin även Helens verksamhet. Omsättningsnedgången fortsatte under andra kvartalet, koncernens rörelsevinst motsvarade ändå förväntningarna. Helen fortsatte arbetet med att förnya affärsverksamheten. Helen Ventures, som inledde sin verksamhet senaste höst, gjorde en minoritetsinvestering i ett tillväxtföretag som optimerar värmeproduktionen med hjälp av artificiell intelligens. Nya tjänster lanserades: bland annat ett virtuellt batteri i anslutning till solkraftverk samt jordvärme som ett nytt energialternativ för fastigheter. Byggandet av klimatneutral produktion fortsätter i flera projekt.

Under 2019 minskade Helens fjärrvärmeutsläpp med 2,5 procent jämfört med föregående år. Helen håller som bäst på att göra stora investeringar i klimatneutral energiproduktion och kommer att få ner utsläppen med 40 procent fram till 2025 jämfört med 1990 års nivå.

Resultatet för 2020 väntas landa på en lägre nivå än föregående år. Resultatutsikterna försvagas dels av den varma början på året, dels av utvecklingen av marknadspriset på el samt osäkerheten i fråga om den ekonomiska utvecklingen till följd av coronapandemin.

Läs mer:

Helenkoncernens delårsöversikt