Helen optimerar fjärrvärmeproduktionen som en metod på vägen mot klimatneutralitet

Helen förbättrar fjärrvärmenätets energieffektivitet genom att skaffa ett digitalt reglersystem som optimerar fjärrvärmenätet. Med dess hjälp kan man få ner utsläppen och kostnaderna.

Det digitala optimeringssystemet för fjärrvärmeproduktionen och -nätet ger möjlighet att kontrollera all produktion, förbrukning och överföring av fjärrvärme via en och samma lösning. Den digitala plattformen gör att man i framtiden kan bygga upp effektiv styrning av efterfrågeflexibiliteten. Detta skapar nya möjligheter att få ner utsläppen och kostnaderna.

Det är fråga om en realtids-plugin till Helens befintliga automations- och produktionsplaneringssystem. Pluginprogrammet utförs för Helen av Valmet. Optimeringsprogrammet för fjärrvärmenätet är en del av Valmets industriella internetutbud för kunder inom energiindustrin.

Helens mål är klimatneutralitet 2035

- Helens mål är en klimatneutral energiproduktion, och optimering av fjärrvärmeproduktionen och fjärrvärmenätet är en av flera metoder på vår väg mot det här målet, säger direktör Heikki Hapuli på Helen.

Fram till år 2025 ska Helen minska koldioxidutsläppen med 40 procent från 1990 års nivå, höja andelen förnybar energi inom energiproduktionen till 25 procent och halvera användningen av stenkol. Helen upphör helt att använda stenkol fram till år 2029. Helens energiproduktion ska vara klimatneutral år 2035.

Läs mer:

Helen