Arbetsplatsen på Runebergsgatan på avsnittet mellan Sanduddsgatan och Arkadiagatan.

Helen reparerar energinät på Runebergsgatan – tillfällig omdirigering av trafiken

Helen inleder omfattande gatuarbeten på Runebergsgatan i anslutning till energinäten. Arbetena medför betydande omdirigeringar av trafiken på Runebergsgatan på avsnittet mellan Sanduddsgatan och Arkadiagatan. Arbetena inleds 1.7. och pågår till början av september.

Arbetsplatsen är ett viktigt gemensamt projekt för Helen-koncernen, där man på en gång förnyar hela energiinfrastrukturen under jord (fjärrvärme, fjärrkyla och elnät). De äldsta delarna av energinäten som ska förnyas härstammar från 1950-talet.

Trafiken avbryts undantagsvis på hela arbetsplatsområdet. Fotgängare, de som kör till tomter och utryckningsfordon är de enda som har tillträde till arbetsplatsområdet.

- Målet med de tillfälliga trafikarrangemangen är att garantera att arbetena framskrider snabbt och att alla parter kan färdas tryggt. Bil- och cykeltrafik styrs helt och hållet förbi arbetsplatsen. På så sätt kan arbetets längd förkortas med upp till två månader, berättar nätchef Lauri Utriainen från Helen.

Cykeltrafiken styrs att gå via Lappogatan och Sanduddsgatan. Busslinje nr 39 ändras en aning i fråga om hållplatsen framför Hanken. Bilisterna kan köra runt arbetsplatsen antingen via Mechelingatan eller Fredriksgatan.

Genom arbetena deltar Helen i den årliga tävling för gatuarbeten som Helsingfors stad ordnar.

- Vi testar nya genomföringssätt för gatuarbeten på denna arbetsplats. T.ex. i fråga om trafikarrangemangen sätter vi upp gatutavlor som anger alternativa rutter och cykelrutter målas på gatan. Vi hoppas på aktiv respons från kommuninvånarna om arbetsplatsarrangemangen, konstaterar nätchef Lauri Utriainen.

Arbetena utförs huvudsakligen på vardagar kl. 7-19, om avvikande arbetstider informeras skilt på webbsidorna helen.fi

Läs mer:
Helen

Foto: Helen