Visualiseringar över Lakiakangas 3.

Helen utökar sin vindkraftsproduktion i betydande grad

Helens vindkraftsproduktion kommer att femdubblas fram till 2022. Ett viktigt steg mot ökad förnybar vindkraft är vindparksprojektet Lakiakangas 3, som genomförs nära Kristinestad i Österbotten i samarbete med CPC Finland. Helen börjar erbjuda sina kunder energi från den nya vindparken år 2022.

Förutom vindparken grundar Helen och CPC Finland också ett elöverföringsbolag som svarar för överföringen av vindparkens produktion till stamnätet. Den totala projektinvesteringen uppgår till närmare 100 miljoner euro. Helen äger 60 procent och CPC Finland 40 procent av samföretagen.

Vindparken Lakiakangas 3 består av 20 turbiner med en sammanlagd effekt på 86 MW. Målet är att senare förstora vindparken med ytterligare tre turbiner. Helen köper all el som vindparksbolaget producerar och levererar elmarknadstjänster till bolaget.

Vindparksbolaget har fått de tillstånd som krävs för verksamheten, och byggnadsarbetena pågår. De första kraftverken reses våren 2021, och vindkraftsproduktionen startar i slutet av 2021. Helens kunder kan börja köpa vindkraft från parken år 2022. De närbelägna vindparkerna Lakiakangas 1 och Lakiakangas 2 har producerat el sedan 2017 respektive 2019.

Vindkraft en av metoderna på vägen mot  klimatneutralitet

I fjol producerade Helen 70 gigawattimmar vindkraft via intressebolaget Suomen Hyötytuuli. I och med Lakiakangas 3 stiger Helens årsproduktion av vindkraft till 350 gigawattimmar. Helens vindkraftsproduktion ökar också genom intressebolagens pågående investeringar.

Helens mål är klimatneutral energiproduktion år 2035. Vindkraft är en av många metoder att nå klimatneutralitetsmålet på ett lönsamt sätt.

Läs mer:

Helen

Bildkälla: CPC Finland Oy