Fjärrvärmen förnyas: Helen vill köpa överskottsvärme av sina kunder

Helen vill köpa överskottsvärme från företag och fastigheter. Genom öppen fjärrvärme ökar man mångfalden i värmeanskaffningen och främjar cirkulär ekonomi samt klimatneutral energiproduktion.

I öppen fjärrvärme utnyttjas fjärrvärmenätet mångsidigare än förut. Fjärrvärme kan produceras på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt effektivare.

Dubbelriktad värmehandel är avsedd för fastigheter, företag och bostadshus som använder Helens fjärrvärme och i sin verksamhet genererar värme som kan utnyttjas i fjärrvärmenätet som sådan. Möjligheterna till handel utreds individuellt i varje enskilt fall.

Exempelvis kan det i industriella aktörers processer uppkomma värme som har tillräckligt hög temperatur och därmed kan utnyttjas direkt. I fastighetsaktie- och bostadsaktiebolag kan det i stället uppkomma lågtempererad värme, som kräver temperaturhöjning innan den kan utnyttjas i fjärrvärmenätet.

Läs mer:

Helen