Helmet-biblioteken utmanar dig.

Helmets utmaningar för 2021 har publicerats

Helmet-biblioteken utmanar dig igen att ta del av böcker, musik, spel och filmer under 2021 genom Helmets utmaningar. Skulle du vilja utforska sådana verk för att börja med en ny hobby, återuppta en gammal hobby eller låta dig inspireras på något annat sätt? 

Målet med Helmet-utmaningarna är att inspirera till att läsa, lyssna, spela och se mera och mer mångsidigt än tidigare – men utan tvång att prestera.

Helmets läsutmaning 

Helmets läsutmaning inbjuder deltagarna att ta del av böcker. Utmaningen består av 50 olika punkter som låter deltagarna välja ut sådant de vill läsa under året. Punkterna kan handla om bokens tema, namn eller författare. 

I år publiceras den finskspråkiga läsutmaningen också på lättläst språk.

Helmets lilla läsutmaning är, som namnet antyder, en liten utmaning med 25 punkter. 

Bägge läsutmaningarna kan diskuteras i Helmets Facebookgrupp för utmaningarna.

Helmets musikutmaning

Helmets musikutmaning erbjuder en spännande resa in i musikens förunderliga värld. Utmaningen innehåller 50 punkter, där målet är att under ett års tid lyssna på ny musik enligt förslagen.

Helmets musikutmaning

Du kan diskutera utmaningen i Helmets Facebook-grupp för utmaningen

Helmets spelutmaning

Har du drabbats av spelanemi eller skulle du vilja pröva på något nytt i spelväg, något bortom dina invanda spelpreferenser? I spelutmaningen har du till uppgift att under ett år spela 24 olika spel som du själv fritt väljer utifrån kriterierna i utmaningen. 

Du kan diskutera utmaningen och söka spel till utmaningen eller dela med dig av dina tips till andra i Helmets Facebook-grupp för utmaningen

Helmets filmutmaning

I Helmets filmutmaning ingår 50 filmer under ett år. De väljs fritt utifrån kriterierna i utmaningen. Se din favoritfilm igen eller vänd blicken mot det okända. Syftet med filmutmaningen är att ge din filmhobby glädje och djup.

Du kan diskutera filmutmaningarna i Helmets Facebookgrupp för utmaningarna.

Läs mer: 

Helmet