Helsingfors tryggar sekretessbelagda uppgifter även i fortsättningen – WhatsApp är tillåten på vissa villkor

Helsingfors stad har instruerat sin personal att trygga klienternas uppgifter som omfattas av dataskyddsbestämmelserna. För sekretessbelagda eller känsliga uppgifter inom stadens verksamhet finns egna kanaler och verktyg, såsom krypterad e-post. Men hur är det med WhatsApp, får den eller får den inte användas? Frågan har väckt diskussion framför allt inom fostrans- och utbildningssektorn.

Helsingfors stad följer i undervisningen som staden ordnar de nationella riktlinjerna som utfärdats av Utbildningsstyrelsen. Baserat på de nationella riktlinjerna ger fostrans- och utbildningssektorn närmare anvisningar om i vilka situationer och på vilka sätt applikationen WhatsApp får användas inom sektorn.

Sekretessbelagda eller känsliga uppgifter är bland annat hälsouppgifter, personbeteckningen och uppgifter inom social- och elevvården.