En kvinna laddar bilen i Södervik.

Helsingfors första högeffektladdare för elbilar finns i Södervik

Helsingfors har Finlands mest omfattande laddningsnätverk. Och nu har huvudstadens första högeffektladdare öppnats i Södervik. En högeffektladdare är mångdubbelt effektivare än dagens laddstationer och kan i bästa fall ladda en elbil på bara 20 minuter.

Sedan tidigare finns det laddstationer av två olika typer i huvudstaden: medelsnabba laddstationer samt snabbladdare som lämpar sig för renodlade elbilar. En högeffektladdare är ännu effektivare än en snabbladdare: på en timme laddar den batteriet så det räcker för upp till 750 kilometers körning. I bästa fall tar det bara omkring tjugo minuter att ladda batteriet fullt. Högeffektladdaren ger också möjlighet att ladda två bilar samtidigt.

Helens produktgruppschef Jere Jokinen betonar att den nya tekniken i högeffektladdarna innebär ett stort steg framåt mot enklare elbilism.

– Flera nya renodlade elbilsmodeller stöder en laddningseffekt på 150 kW eller mer. När de här bilmodellerna blir vanligare växer kraven på laddstationerna. Helens högeffektladdare ger elbilisterna nya alternativ och underlättar deras vardag, säger Jokinen.

När elbilismen sprider sig kräver bilisterna mer av laddningen – både i fråga om laddstationernas effekt och läge. Helen har redan i mer än tio år satsat på att förbättra och underlätta den eldrivna trafiken i huvudstadsregionen.

– Helens mål är ett klimatneutralt energisystem och förutom många andra åtgärder satsar vi också aktivt på den eldrivna trafiken. Vi vill bygga ut laddningsnätverket för elbilar ytterligare och göra elbilismen så enkel som möjligt för kunderna, säger Sari Mannonen, direktör för Helens lösningsaffärsverksamhet.

Förutom att öka antalet laddstationer har man också gjort laddningen smidigare med hjälp av tjänsten Helen Laddning. Helen Laddnings kunder kan utnyttja Helens vidsträckta laddningsnätverk både i Finland och utomlands. Tjänsten fungerar behändigt med en RFID-tagg eller en mobilapp, och debiteringen sker enligt faktiska laddningshändelser utan månadsavgift.

Redan 2009 öppnade Helen Finlands första publika gatuladdstation för elbilar på Runebergsgatan, och har sedan dess aktivt utvecklat den eldrivna trafiken i huvudstaden. Med över 160 laddstationer är Helsingfors publika laddningsnätverk Finlands största.

Läs mera:
Helen