Metrotåget.

HRT övergår till vanliga sommartidtabeller på måndag 15.6

HRT övergår till vanliga sommartidtabeller på måndag 15.6 och det sker en del ändringar i kollektivtrafiken. På grund av coronavirusläget har det varit glesare turer redan under våren i en stor del av trafiken, och därför är ändringar till t.ex. busstrafiken små. De största ändringar sker i närtågens tidtabeller som påverkas av banarbeten under sommaren.

Glesare turtäthet för K-tåget och avvikelser för R- och Z-tågen 15.6-9.8

R- och Z-tågen kör med glesare turtäthet utanför rusningstider. Ca två R-tåg i timmen kommer att gå under rusningstiden men utanför rusningstiden och under veckosluten blir turtätheten en timme. Det blir också ändringar i tidtabellerna för Z-tåget på grund av arbetena. D-tåget är inte i trafik under sommaren.

Sommartidtabell i metrotrafiken

På rusningstid kör metrotåg sträckan mellan Östra centrum och Hagalund med 3,75 minuters mellanrum. Mellan Hagalund och Mattby samt på metrons östra grenar går tågen under rusningstid med 7,5 minuters mellanrum.

Bussarna fortsätter med nuvarande tidtabeller

Busstrafiken på HRT-området har sedan 20.4 haft så kallade reducerade sommartidtabeller. Detta fortsätter även efter 15.6. På lördagar körs enligt söndagens tidtabeller och i den reducerade trafiken körs inte förlängd nattrafik på nätterna efter fredagar och lördagar.

En tätare sommartidtabell för Sveaborgsfärjan redan fr.o.m. 13.6

En tätare sommartidtabell tas i bruk på Sveaborgsfärjan fr.o.m. lördag 13.6. Trafiken blir tätare i synnerhet under veckosluten. Vardagstrafiken blev tätare redan 8.6. På grund av situationen med coronaviruset är begränsningen gällande antalet resenärer fortfarande i kraft.

Spårvagnarnas tidtabeller ändras och spårvagnarna 2, 7 och 9 kör på avvikande rutter fr.o.m. 15.6

Alla spårvägslinjer får nya tidtabeller på måndag 15.6. Turintervaller förblir huvudsakligen såsom tidigare. Linje 5 fortsätter sitt uppehåll tillsvidare.

Spårvagn 2 flyttas till en undantagsrutt från och med måndagen den 15 juni och linjen trafikerar inte sträckan mellan Operan och Böle station fram till den 12 juli. Gatuarbetet flyttar även linjerna 7 och 9 till en undantagsrutt fram till den 12 juli.

Läs mer:

HRT

Foto: Markku Juntunen