Böle station. Foto: Kuvatoimisto Kuvio Oy.

HRT sänker biljettpriserna på längre resor i början av 2020

HRT:s styrelse beslöt om de nya biljettpriserna i sitt möte 29.10. I början av 2020 kommer HRT sänka priserna på ABC-, BCD-, CD- och ABCD-biljetterna. Detta gäller både enkel- och periodbiljetter. Priserna på AB-, BC- och D-biljetterna förändras inte.

”För första gången i HRT:s tioåriga historia sänker vi biljettpriserna så här mycket. Vi sänker priserna på längre resor, eftersom det effektivaste sättet att minska utsläpp från trafiken är att allt fler väljer kollektivtrafiken framför den egna bilen”, säger verkställande direktören Suvi Rihtniemi.

Kollektivtrafikens servicenivå i zonerna C och D är sämre än i områden som ligger närmare Helsingfors centrum. Kollektivtrafikutbudet i zonerna A och B är utmärkt. Reseområdet för AB- och BC-biljetterna är väldigt stort och tack vare biljettens giltighetstid (80 minuter) kan man resa med en AB- och BC-enkelbiljett i många fall tur- och returresan.

Så här förändras biljettpriserna i början av 2020


Läs mer: 

HRT