Klimatbokcirkeln

Klimatbokcirklarna startar, kom med!

Klimatbokcirklarna utmanar finländarna att läsa, diskutera och konfrontera med klimat- och naturkrisen. Under våren 2021 för vi samman de mest fascinerande böckerna och de intressantaste diskussionerna.

Hitta en lämplig klimatbokcirkel på Helmet-sidorna och anmäl dig med. 

Under våren 2021 ordnas det bokcirklar i olika håll i Finland. De bibliotek som är med erbjuder bokcirklarna vid behov lokaler samt hjälper till att välja lämpliga böcker genom att utnyttja en boklista som har utarbetats för klimatbokcirklarna. Läs mer på ilmastolukupiiri.fi-sidan. 

Hos bokcirklarna följs aktuella corona-anvisningar och möten ordnas på distans vid behov. 

En gemensam utmaning för biblioteken, Greenpeace, Finlands biblioteksförening, Läscentrum, Marthaförbund och Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt kallar människor till böckerna hos klimatbokcirklarna.