Metron trafikerar inte mellan Igelkottsvägen och Brändö

Metrotrafiken återhämtar sig - trafiken oregelbunden ännu under förmiddagen

Uppdaterad kl. 8.25: Växelfelet har åtgärdats och metrotrafiken återgår till det normala. Metron kör med oregelbundna turintervaller under förmiddagen.

Metron trafikerade inte sträckan mellan Igelkottsvägen och Brändö på grund av växelfel. På andra sträckor körde metron med oregelbundna turintervaller.

Om möjligt lönar det sig att använda bussarna 500, 510, 550 och 560 som ersättande förbindelser till tågstationerna.

Växelfelet beräknas vara åtgärdat efter förmiddagen.

HRTs nyhet