Stadshuset på självständighetsafton.

Minns detta inför självständighetsfirandet

Det blir många avgiftsfria utomhusevenemang runt om i staden på självständighetsafton och självständighetsdagen den 5-6 december. Helsingfors stad firar självständighetsdagen den 6 december med en mångkulturell livesändning kl. 13.00-15.00 på Helsingforskanalen. Händelserna följer riktlinjerna för coronasäkerhet.

Tjänster på självständighetsdagen

Kollektivtrafik

På söndag 5.12 dvs. dagen före självständighetsdagen går trafiken enligt söndagstidtabellen med nattrafik. Självständighetsdagen den 6 december går HRT:s trafik enligt söndagstidtabellerna.

Det finns avvikelser i spårvagns- och busstrafiken i Helsingfors centrum på grund av studenternas fackeltåg. Studenterna firar självständighetsdagen med det traditionella fackeltåget på måndag 6.12. Fackeltåget startar från Sandudds begravningsplats kl. 17, går genom staden och till Senatstorget ca kl. 17.50.
Mer information: Helsingforsregionens trafik, HRT

Social- och hälsovårdstjänster

Misstänker du coronavirussmitta?
Helsingforsbor kan göra en coronavirusbedömning på omaolo.fi. Du får anvisningar utifrån dina symtom och kan vid behov boka tid till coronavirustest.
Du kan också att söka sig till testet genom att ringa coronavirusrådgivningen tfn 09 310 10024 (dagligen kl. 8–18).

Hälsostationerna
Hälsostationerna håller stängt på självständighetsdagen måndagen 6.12. Hälsostationerna är öppna på tisdagen 7.12.

Hälsorådgivning 24h – tfn 09 310 10023
Hälsorådgivningen ger uppgifter om hälsovårdstjänsterna i Helsingfors och anvisningar om vården av sjukdomar dygnet runt (24h) till normal samtalsavgift.

Jour – tfn 116 117
Då den egna hälsostationen har stängt vårdas brådskande sjukdomsfall i jouren. Innan du söker dig till jouren vänligen ring det avgiftsfria numret 116 117. Numret betjänar dygnet runt.

Munhälsovårdens jour
Jouren för munhälsovård håller öppet på självständighetsdagen 6.12 kl. 9–21 i Parksjukhuset, Stenbäcksgatan 11, C-dörr. Tidsbeställningen är öppen kl. 8–21, tfn 09 471 71110. Nattjouren är på Tölö olycksfallsstation, Tölögatan 40, tfn 040 621 5699.
Vi önskar, att patienterna tar kontakt per telefon före dom kommer till jouren för munhälsovård.

Social- och krisjour 24h
Social- och krisjouren betjänar dygnet runt även på självständighetsdagen 6.12. Socialjouren tfn 020 696 006 och krisjouren tfn 09 310 44222.

Livshotande situationer – ring 112
Hjälp fås dygnet runt från numret 112 i allvarliga och livshotande sjukdoms- och olycksfall.

Social- och hälsovårdstjänster på självständighetsdagen 2021

Många gratisevenemang runt om i staden

Kuorojen kierros den 5 december
På Kuorojen kierros uppträder ett tjugotal körer i olika delar av Helsingfors. Till slut förflyttar körerna sig till Helsingfors centrumområde. Turen avslutas med Vårt land, som framförs samtidigt i olika delar av centrumet.

Körerna uppträder utomhus. Vid evenemangen iakttas anvisningar om coronasäkerhet.

Evenemang på självständighetsdagen och afton för barnfamiljer
Hela familjen kan fira självständighetsdagen på olika slags evenemang särskilt under självständighetsdagsafton den 5.12. Alla evenemang följer rådande riktlinjer för coronasäkerheten. Vänligen se evenemangsplatsernas öppettider på evenemangets webbsidor.
För barnfamiljer

Självständighetsdagens förfest på skridskor
På utomhusisen i Åggelby kommer du att få höra en energisk blandning av nya hitar och gamla klassiker med glad stämning, så att alla ska ha en så trivsam söndag 5.12, kl. 18:30 – 20:30.
i Åggelby

Helsingfors fullständigt live 5-6.12!
Gratis evenemang under självständighetsdagsafton och självständighetsdagen runt omkring i stan. Se hela programmet: tapahtumat.hel.fi

Mer information:

Foto: Sofie Jokinen