En del av linjekartan.

Ny stomlinje 200 mellan Elielplatsen och Esbo startar

HRT:s stomlinjenät kompletteras med en ny stomlinje när linjen 200 startar i augusti. Linjen går mellan Elielplatsen och Esbo centrum via Alberga. Stomlinjen kommer att ersätta linje 235. Bussarna går ännu smidigare: man kan använda bussens mittdörr vid påstigning, i trafiksignaler finns bussprioritering och hållplatserna ligger glesare.
Huvudstadsregionens nästa stomlinje startar när höstrafiken inleds 10.8. Då startar stomlinje 200 (Elielplatsen - Sockenbacka - Alberga - Karabacka - Jorv - Esbo centrum) som ersätter den nuvarande linjen 235.

Bussarna blir orange, man kan stiga på genom mittdörren och passageraren behöver inte visa upp sin giltiga biljett för föraren eller kortläsaren. Hållplatser och trafikljusprioriteringar längs rutten förbättras. Flera hållplatser får en digital skärm som visar realtidsinformation.

För att snabba upp trafiken stannar bussarna inte vid alla hållplatser. Linje 200 har 32 hållplatser längs rutten. Jämfört med linje 235 blir det 12 hållplatser färre i riktning mot Esbo och 10 hållplatser färre i riktning mot Helsingfors. Antalet passagerare och hållplatsens viktighet som bytesplats har påverkat valet av hållplatser som dras in. De busshållplatser där stomlinjen stannar får en orange kant vid busskuren.

Den nya stomlinjen är i trafik från måndag till lördag ca kl. 5-23 och på söndagar ca kl. 6-23. Under dagen är turtätheten 10 minuter, och något glesare tidigt på morgonen, på kvällar och på söndagar. 

I enlighet med HRT:s strategi för stomlinjerna kommer antalet stomlinjer att öka. Det har redan fattats beslut om följande stomlinjer:

  • Tvärgående stomlinje 570 Mellungsbacka - Håkansböle - Dickursby - Flygplatsen
  • Stomlinje från Eira till Munkshöjden och Myrbacka via Tölö
  • Stomlinje 40 från Elielplatsen till Gamlas via Haga

Dessa stomlinjer startar hösten 2021. Vihtisleden och Tavastehusleden kommer att få sina stomlinjer som kör från Helsingfors centrum.

Läs mer:

HRT

Spårjokern är en snabbspårväg som ska byggas mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo