Helsingingfors polis.

Påtaglig polisnärvaro under första skolveckan

Polisen i Helsingfors övervakar effektiviserat iakttagandet av bestämmelser om övergångsställen och körhastigheter nära skolor 10–14 augusti samt den 18 augusti när svenskspråkiga skolor inleder sitt skolår.

Polisen är närvarande och synlig vid skolvägar redan i förväg för att vägtrafikanterna ska bli medvetna om att skolelever snart kommer att återvända till trafiken i stora skaror.

En för hög situationshastighet och att göra något vid sidan av att köra, till exempel använda sin smarttelefon, orsakar farliga situationer. Dessutom kan bilister inte se små skolelever från ett långt avstånd lika lätt som de kan se vuxna. Barn kan också fatta snabba beslut och till exempel plötsligt springa över vägen efter sina kompisar. Övervakningen riktas även mot beteende inom den lätta trafiken.

– Barn och andra fotgängare ska ges fri passage vid övergångsställen. Dessutom ska man stanna om fordonet i körfältet bredvid stannar framför ett övergångsställe. Särskild noggrannhet och förmåga att förutse krävs av förare för att de ska hinna reagera på överraskande situationer, säger äldre konstapel Sami Silventoinen, vid Polisinrättningen i Helsingfors.

Polisen i Helsingfors utförde en enkät om trafikövervakning som gäller skolstarten. 23 rektorer svarade på enkäten och tog upp sin oro om de risker och olägenheter som orsakas av dem som kör sitt barn till skolan.

– De som kör sina barn till skolan ska inte stanna bilen på trottoaren, cykelvägen, på eller nära ett övergångsställe eller på någon annan plats så att detta stör eller ökar riskerna för andra vägtrafikanter.

Läs mer:

Helsingfors polis

Höstterminen börjar i Helsingfors skolor och läroanstalter i form av närundervisning

Foto: Helsingfors polis.