De bostadslösas natt äger rum igen den 17 oktober.

Skuggornas kvinnor tema för De bostadslösas natt – huvudevenemanget i Helsingfors ordnas på Vasaskvären

De bostadslösas natt äger rum igen den 17 oktober. Evenemanget ordnas i år i form av ett slags gatufest i Sörnäs på Vasaskvären, Vasagatan och Kinaborgsgatan kl. 16–22. Inträdet till De bostadslösas natt är fritt. De bostadslösas natts beskyddare i Helsingfors är republikens president Sauli Niinistö

I en paneldiskussion om bostadslöshet kl. 18 på Vasaskvären deltar bland annat klimat- och miljöminister Krista Mikkonen, inrikesminister Maria Ohisalo, vice ordförande Petri Honkonen, biträdande borgmästaren för Helsingfors social- och hälsovårdssektor Sanna Vesikansa, riksdagsledamot Eva Biaudet, ledamoten i Helsingfors stadsfullmäktige  Suldaan Said Ahmed och bostadslöshetsexperter som erfarit bostadslöshet. 

De bostadslösas natt är Finlands största årliga social- och hälsopolitiska evenemang.  I år deltar ett rekordhögt antal dvs. 36 aktörer i evenemanget i Helsingfors. Arrangör är medborgarrörelsen De bostadslösas natt. 

Finland har under de senaste åren varit det enda landet i Europa som har lyckats med att få bostadslösheten att minska.  

Skuggornas kvinnor som årets tema

På evenemangen för De bostadslösas natt vill man i år lyfta fram bostadslösa kvinnor. I Finland fanns år 2018 fler än 1 200 ensamboende bostadslösa kvinnor och ungefär 650 av dessa i Helsingfors. (Källa: Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA: Asunnottomat 2018, utredning 5.3.2019). Bostadslösa kvinnor blir utsatta för många slags utnyttjande och erfarenheter av våld är vanliga. Familj, barn och moderskap är anknutna med många kvinnors livssituation. 

Efter De bostadslösas natt öppnar Blåbandsstiftelsen den 18 oktober det för tillfället enda verksamma dagcentret för kvinnor i Helsingfors i Rosavillagatans och Sibeliusgatans hörn i Tölö. Dagcentret håller först öppet på måndagar, onsdagar och fredagar kl. 10–14, och öppettiderna förlängs vid behov. 

Bostad först

Då en bostadslös person får möjligheten att bo i en egen bostad hjälper detta att lösa andra sociala och hälsomässiga problem. Bostad först är en modell för arbete mot bostadslöshet och bygger på en central uppfattning om att anskaffning av en bostad står i främsta rummet i arbetet mot bostadslösheten jämfört med andra stödformer.  

https://asuntoensin.fi/ (på finska) 

Läs mer:

https://asunnottomienyo.fi/