Foto: HRM

Vårens runda med insamlingsbilen börjar i början av april

I år åker HRM:s insamlingsbilar runt i Helsingfors 1 april–5 juni. I insamlingsbilarna kan du kostnadsfritt lämna farligt hushållsavfall, elapparater och metallskrot.

Farligt avfall är bland annat energisparlampor, målarfärg, lösningsmedel, städkemikalier och ackumulatorer. Insamlingsbilen tar inte emot tryckimpregnerat trä, sprängämnen eller asbest.

Metallskrot är till exempel cyklar, metallkärl och -dunkar. Stora mängder elapparater förs till företagens insamlingsstationer. Läkemedel lämnas till apoteket.

Lämna ditt avfall endast till personalen vid insamlingsbilarna, varje avfallsslag i rätt bil. Du känner igen personalen på HRM:s signalvästar. Med bilarna åker miljörådgivare som hjälper dig att följa sorteringsanvisningarna.

Insamlingsbilarnas hållplatser i de olika städerna och tidtabeller finns på HRM:s webbplats. På HRM:s webbplats hittar du även information om insamlingsbilarna på kartan samt avfallssorteringsanvisningar.

Läs mera: