Bild: Lauri Mannermaa

Ändring i kommuntillägget till hemvårdsstödet

Helsingforstillägget till hemvårdsstödet upphör från och med 1.6.2021 att gälla barn som har fyllt 1 år.

Hemvårdsstöd kan ansökas av en familj, vars barn under 3 år sköts hemma av barnets förälder, en sambo eller make/maka som bor tillsammans med föräldern eller med vårdnadshavaren – eller en annan person eller en anställd vårdare tar hand om barnet. Utbetalningen av hemvårdsstödet upphör senast då familjens yngsta barn fyller 3 år.

Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 15.12.2020 att begränsa Helsingforstillägget till hemvårdsstödet till att gälla barn under 1 år.

I Helsingforstillägg till hemvårdsstödet betalas från och med 1.6.2021 sammanlagt 264 euro per månad för barn under 1 år.

För ansökan om hemvårdsstöd och kommuntillägg kontakta Fpa: https://www.kela.fi/web/sv

Läs mer:

Ändring i kommuntillägget till hemvårdsstödet från och med 1.6.2021
https://www.kela.fi/web/sv/stod-for-hemvard
www.hel.fi/hemvardsstod