En gul bild med texten "flexibel grundläggande utbildning".

Ansökan till flexklass pågår som bäst – ”flexklassen har hjälpt mig att inte vara osäker med skolan”

Den flexibla grundläggande utbildningen är avsedd för ungdomar i årskurs 7–9 som riskerar att tappa skolmotivationen och avbryta sin skolgång. Undervisningen i en så kallad flexklass anpassas efter elevernas behov.

Speciallärare Oscar Karlsson arbetar i Helsingfors stads svenskspråkiga flexklass i Grundskolan Norsen, tillsammans med skolassistent Camilla Estlander. Oscar Karlsson säger att undervisningen i flexklassen sker på elevernas villkor.

”Vi har ett lite annorlunda schema och tar stor hänsyn till individuella behov. Alla elever har en mer eller mindre egen plan som vi utgår ifrån. Vi tar en dag i taget och avläser vad som är möjligt att göra för dagen. När det finns förutsättningar att arbeta med en viss grej nappar vi på det”, berättar han.


Oscar Karlsson och Camilla Estlander arbetar tätt ihop i Grundskolans Norsens flexklass.

”Tröskeln att komma till skolan är lägre”

En av eleverna i Grundskolan Norsens flexklass säger att det tack vare flexklassen blivit lättare att ta sig till skolan.

”Om man har det svårt i skolan är flexklassen jättebra eftersom det går att skräddarsy skolan efter sitt eget behov. Flexklassen har hjälpt mig att inte vara osäker med skolan och tröskeln att komma till skolan är lägre”, berättar hen.

I flexklassen studerar eleverna i skolan, men också på arbetsplatser. Om en elev är intresserad av att bekanta sig med ett visst yrke finns det möjligheter att göra det, i stil med en praoperiod. Studierna omfattar också utflykter.

Vissa elever kan gå på lektioner utanför flexklassen, medan andra får all sin undervisning i flexklassen.

Flera årskurser i samma klass

Camilla Estlander berättar att flexklassen består av elever från olika årskurser, vilket påverkar undervisningen.

”Vi kan ha elever från årskurs sju, åtta och nio som läser helt olika ämnen. Så vi har inte det traditionella upplägget där läraren står framför klassen och eleverna lyssnar, utan de jobbar individuellt och vi går omkring i klassen och hjälper dem. Ibland uppstår det jättefina spontana diskussioner och då kan vi anpassa oss efter det."

Att stämningen i klassen ska vara god är något både Camilla Estlander och Oscar Karlsson strävar efter.

”En viktig del av flexklassen är stämningen och andan i klassen. Vi serverar mellanmål i klassen och i praktiken är det många som inte lämnar rummet under skoldagen. Det stannar i sin trygga klass tills de går hem och vi stannar i klassen med dem", säger Camilla Estlander.

Ansökan till den flexibla grundläggande utbildningen pågår fram till 30.4.

Läs mer om flexibel grundläggande utbildning