Barn och personal vid ett av Helsingfors stads daghem i karantän till följd av coronaexponering

I ett av Helsingfors stads daghem har nio barn och fyra personalmedlemmar försatts i karantän i två veckor till följd av coronaexponering.

Den epidemiologiska verksamheten vid Helsingfors stad har kontaktat familjerna till de barn som försatts i karantän. Alla familjer till barnen på daghemmet och de anställda vid daghemmet har informerats om exponeringen.

De som förordnats i karantän ska stanna hemma och inte vara i kontakt med människor utanför hemmet. Familjemedlemmarna till dem som exponerats är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i covid-19. De kan leva och röra sig som normalt.

De som försatts i karantän får ett beslut om förordnande av karantän som berättigar vid behov en vårdnadshavare till ett exponerat barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet. Beslutet grundar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

I fortsättningen informerar Helsingfors stad om exponeringar vid stadens läroanstalter, skolor och daghem på onsdagar i samband med uppdateringen av smittstatistik på hel.fi-sidorna.