trafikmärken för olika vägar man kan ta i gemensamansökan

Den gemensamma ansökan inleds den 23 februari – utbudet i Helsingfors ger alla en väg till drömkarriären

Den nationella gemensamma ansökan till yrkesutbildning och gymnasier pågår 23.2–7.4.2021. Läroplikten utvidgas från och med år 2021 så att den omfattar de nuvarande niondeklassarna i grundskolan. Niondeklassarna har skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet. Målet är att alla avlägger examen på andra stadiet.

Av de Helsingforsbor som går ut grundskolan år 2021 garanteras minst 60 procent en studieplats inom gymnasieutbildningen och 40 procent en studieplats inom yrkesutbildningen. Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto och stadens gymnasier har nybörjarplatser för sammanlagt cirka 6 000 studerande.

Unga har skyldighet att söka till utbildning på andra stadiet

I praktiken innebär den utvidgade läroplikten som har trätt i kraft att läropliktsåldern höjs till 18 år. Ändringen sker i etapper så att de nuvarande niondeklassarna i år omfattas av utvidgningen.

I och med utvidgandet har de unga en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Denna skyldighet fortsätter om den unga blir utan studieplats eller avbryter en påbörjad utbildning.

Om den unga blir utan studieplats vid den gemensamma ansökan, får hen handledning hos den egna skolan till slutet av augusti för att ansöka om en studieplats genom den kontinuerliga ansökan efter den gemensamma ansökan.

I och med utvidgandet av läroplikten gäller rätten till avgiftsfria studier unga som går i årskurs nio våren 2021.

Mer information om utvidgandet av läroplikten finns på Fostrans- och utbildningssektorns webbplats.

Ansökan via Studieinfo-tjänsten

Den gemensamma ansökan 23.2–7.4.2021 omfattar yrkesinriktade grundexamina och gymnasieutbildning. Den gemensamma ansökan är avsedd för dem som avslutar den grundläggande utbildning samt sökande utan examen.

Ansökan till utbildningarna sker elektroniskt på adressen studieinfo.fi. Studieinfo har även information om de utbildningar och läroanstalter till vilka man kan söka, samt länkar till läroanstalternas webbplatser.

Grundskolornas studiehandledare och lärare stöttar niondeklassarna i valet av utbildning.

Gymnasiestudier och yrkesinriktade grundexamina

Helsingfors erbjuder många alternativ för utbildning på andra stadiet.

Helsingfors stad har 3 stycken svenskspråkiga gymnasier. Staden driver även 11 finskspråkiga gymnasier och ett vuxengymnasium. Alla Helsingfors stads gymnasier har en särskild utbildningsuppgift eller en gymnasiespecifik betoning

Utöver dessa driver staden även finskspråkiga Stadin AO, Finlands största yrkesläroanstalt.

I staden finns också flera yrkesläroanstalter och gymnasier som drivs privat eller av stiftelser, samt gymnasier som drivs av staten eller av specialskolor. Svenskspråkig yrkesinriktad utbildning i Helsingfors anordnas av Yrkesinstitutet Prakticum.

Gymnasier i Helsingfors
Yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Tidpunkter för gemensamma ansökan år 2021

Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning: 23.2–7.4
Ansökan till yrkesutbildning med krävande särskilt stöd: 23.2–7.4
Ansökan till förberedande utbildning efter grundläggande utbildningen: 23.2–7.4