Bild: Laura Oja

Helsingfors fostrans- och utbildningsnämnd håller ett offentligt sammanträde

Fostrans- och utbildningsnämndens sammanträde tisdagen 17.12.2019 är offentligt. Alla är välkomna för att följa med sammanträdet med början kl. 16.00 på evenemangstorget i Helsingfors stadshus, Norra Esplanaden 11-13.

Det är också möjligt att följa med sammanträdet på Helsingforskanalen www.helsinkikanava.fi. Sammanträdet hålls på finska.

På sammanträdet behandlar nämnden bland annat fostrans- och utbildningssektorns resultatbudget för år 2020 samt det finska natur-vetenskapliga gymnasiets nya lokaler som man planerar att förverk-liga i samarbete med Helsingfors universitetsservice i anslutning till Campus Gumtäkt.

Läs mera

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 17.12.

Fostrans- och utbildningsnämnden