Helsingfors kompenserar klientavgifter också inom den privata småbarnspedagogiken

Helsingfors stad fastställde måndagen den 30 mars en riktlinje som gäller kompensation av uteblivna klientavgifter för serviceproducenter inom den privata småbarnspedagogiken. Uteblivna klientavgifter för den småbarnspedagogik som staden ordnar har man redan tidigare beslutat att kompensera till fullt belopp.

I den undantagssituation som coronaviruset orsakar är det ändamålsenligt att man också kompenserar privata daghems klientavgiftsbortfall som beror på att barn frånvarar från verksamheten. Helsingfors beslutade att i kompensation betala högst 289 euro per månad för uteblivna klientavgifter till följd av frånvaron till serviceproducenter inom den privata småbarnspedogiken.

Beloppet motsvarar det högsta belopp som kan tas ut i kommunal klientavgift. En förutsättning för kompensation är att den privata serviceproducenten har sänkt klientavgiften för en familj med det belopp som kompenseras. Barnets vårdavtal ska vara i kraft under den period som man ansöker om kompensation för.

Staden rekommenderar fortsättningsvis att familjerna sköter sina barn hemma om möjligt.

Läs mer:

Kompensation för klientavgifterna inom fostran och utbildning