Illustration av en man som lyssnar på ett onlinevenemang.

Helsinki Education Week bjuder på över hundra online-evenemang för alla intresserade av lärande

Helsinki Education Week ordnas i år virtuellt, som en serie av över hundra online-evenemang 2–6.11. Evenemangshelhetens program riktar sig till lärare och andra yrkespersoner, elever och studerande samt vårdnadshavare – det vill säga alla som är intresserade av lärande och utveckling av det. Programmet är avgiftsfritt och ordnas på finska, svenska och engelska, både dag- och kvällstid.

Evenemangsveckans program inkluderar bland annat workshoppar, föreläsningar, presentationer, samtal och tillfällen för nätverkande. Under veckan kan man lära sig mer om exempelvis fenomenbaserat lärande, hur man väcker läsivern och läroanstalternas samarbete med arbetslivet, samt utbyta tankar om bland annat främjande av elevers och studerandes välbefinnande eller byggande av en hållbar framtid.

Programmet ger också konkreta verktyg och tips för det praktiska undervisningsarbetet, exempelvis språkstudier, att lära ut interaktions- och känslofärdigheter samt användning av olika virtuella plattformar i undervisningen.

”Det ovanliga året 2020 syns också i Helsinki Education Week och dess programutbud. Under veckan kan man exempelvis ta del av ett virtuellt konstgalleri och en gymnastikstund, som leds av Masked Teacher. Vi delar också med oss av våra erfarenheter av vårens distansundervisning i en paneldiskussion på engelska. Sammantaget kan man säga att veckans program är rikt och mångsidigt, så det lönar sig att bekanta sig med utbudet och komma med”, säger Liisa Pohjolainen, sektordirektör för fostran och utbildning.

Helsinki Education Week samlar finländska och internationella vänner av lärande

Det virtuella genomförandet av evenemangsveckan ger möjlighet att delta även från andra delar av Finland och världen. ”Tidigare år har Helsinki Education Week fått besök av hundratals internationella gäster som bekantat sig med våra skolor, daghem och läroanstalter. I år erbjuder vi våra gäster möjlighet att bekanta sig med våra lärmiljöer genom en 3D-modell, där man kan ta del av lokalerna och deras pedagogiska användningsmöjligheter. Modellen visar hur olika lokaler möjliggör studier, lärande, lek eller annan målinriktad verksamhet”, fortsätter sektordirektör Pohjolainen.

Precis som tidigare år ordnas Helsinki Education Week samtidigt som HundrED Innovation Summit, som också är virtuellt och öppet för alla i år. Över 1 500 internationella gäster har redan anmält sig. ”Inom utbildningssektorn finns ett stort intresse för Finland och Helsingfors. Samtidigt som vi presenterar kompetensen i Helsingfors för våra internationella gäster erbjuder vi också inhemska aktörer möjlighet att lära sig av och diskutera med internationella yrkespersoner och innovatörer inom branschen”, berättar Saku Tuominen, kreativ direktör för HundrED.

Helsinki Education Week ordnas i år för tredje gången. Evenemanget ordnas av sektorn för fostran och utbildning i Helsingfors i samarbete med HundrED.