Höstens studentskrivningar börjar måndagen den 14 september – särskild hänsyn tas till hälsosäkerheten

I Helsingfors stads gymnasier deltar 3 836 abiturienter i studentskrivningarna. Skrivningarna börjar måndagen 14.9 med proven i kemi och hälsokunskap och slutar 1.10 med provet i långt språk. Gymnasierna har förberett sig inför studentskrivningarna genom att beakta de rekommenda¬tioner och anvisningar som utfärdats med anledning av coronapandemin och som gäller för närvarande.

Examinanderna och vårdnadshavarna har fått gymnasiumvisa anvisningar om hur proven förverkligas, om hur man anländer till ett prov och om att de studerande ska hålla säkerhetsavstånden och vara måna om god handhygien både före och under ett provtillfälle.

”Abiturienterna har under hösten fått anvisningar om hur de själva kan säkerställa att de kan delta i höstens skrivningar. Under hösten har abiturienterna dessutom fått distansundervisning. Därigenom har man velat minimera exponeringsrisken och säkerställa att examinanderna kan delta i skrivningarna så som planerat. Ett gott samarbete är en förutsättning för att studentskrivningarna ska vara trygga för alla. Vi önskar alla examinander lycka till”, säger Moa Thors, chef för den svenska gymnasieutbildningen.