Info

I det finska lågstadiet Kallion ala-aste övergår man delvis till exceptionella undervisningsarrangemang


De elever som får allmän undervisning i årskurserna 4–6 i det finska lågstadiet Kallion ala-aste övergår till exceptionella undervisningsarrangemang med anledning av coronafall i skolan. Klasserna ifråga får distansundervisning under tiden 23.3-1.4.2021. Övriga elever i skolan får fortsättningsvis närundervisning.

Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning, fattade beslutet om övergång till exceptionella undervisningsarrangemang i Kallion ala-aste med stöd av lagen om grundläggande utbildning efter att ha diskuterat med skolans rektor och den epidemiologiska verksamheten vid social- och hälsovårdssektorn. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller elever i årskurserna 4–6 och för tiden 23.3–1.4.2021.

Kallion ala-aste har inemot 500 elever, av vilka cirka 200 elever ska nu få distansundervisning. Genom övergång till distansundervisning säkerställer man att undervisningen förlöper tryggt. I Kallion ala-aste används digitala lärmiljöer regelbundet i undervisningen och eleverna har de färdigheter som behövs för övergång till distansstudier. Skolan ger vårdnadshavarna mer information via Wilma.

Skolans övriga elever får fortsättningsvis närundervisning i skolan.