Välkommen till skolan -broschyr

Informationspaket om skolstarten sänds per post till berörda hem inom de närmaste dagarna

Hösten 2020 börjar läroplikten för barn födda år 2013. I månadsskiftet oktober–november sänds broschyren Välkommen till skolan och i början av januari ett meddelande om läroplikten till de blivande ettorna. I Helsingfors börjar anmälan till skolan tisdagen 7.1.2020.

För de blivande ettornas vårdnadshavare ordnar skolorna informationsmöten om hur skolstarten sker och andra praktiska saker. Tidpunkterna för mötena finns på respektive skolas sidor Mer information om skolstarten finns på sidan edu.hel.fi/valkommentillskolan.

I årsskiftet 2019–2020 sänds ett meddelande om läroplikten per post till de blivande ettorna. I det anges barnets närskola, tillfälligt användar-id och lösenord för datasystemet Wilma för anmälan till skolan samt den första skoldagen.

Nästa hösts ettor anmäler sig till skolan med början 7.1. Det är möjligt att anmäla sig via Wilma 7–23.1.2020 på adressen wilma.edu.hel.fi. Alternativt kan man anmäla sig på skolan torsdagen 23.1.2020 kl. 8.00–10.00 eller kl. 17.00–19.00.

Grundskolornas arbetstider och lov läsåret 2020–2021 beslutades av fostrans- och utbildningssektorns svenska sektion 29.10.