Orange genrebild med texten info.

I det finska lågstadiet Keinutien ala-aste övergår elever i årskurs 6 till exceptionella undervisningsarrangemang

I det finska lågstadiet Keinutien ala-aste övergår de elever i årskurs 6 som får allmän undervisning till exceptionella undervisningsarrangemang för tiden 19.3–1.4.2021 med anledning av coronafall i skolan.

Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning, fattade beslutet efter att ha diskuterat med skolans rektor och den epidemiologiska verksamheten vid social- och hälsovårdssektorn.

Under de exceptionella undervisningsarrangemangen sker undervisningen på distans med hjälp av digitala förbindelser. Genom beslutet om övergång till distansundervisning säkerställer man att undervisningen förlöper tryggt. Sammanlagt 80 elever ska få distansundervisning. I Helsingfors skolor har man repeterat användningen av olika digitala lärmiljöer och man ser till att de elever som övergår till distansundervisning har en dator och andra studieredskap för studier hemifrån.

Skollunchen för de elever som ska få distansundervisning erbjuds i form av matkassar. Vårdnadshavarna får mer information om distansundervisningen och avhämtningen av matkassar via Wilma.

Övriga elever i skolan får fortsatt närundervisning. Keinutien ala-aste, som ligger i Gårdsbacka, har två verksamhetsställen och sammanlagt cirka 530 elever.