Kom och trivs i lekparken under sportlovsveckan

Skolelevernas sportlovsvecka infaller precis som tidigare år vecka 8 (17–21.2.2020). Gör oss sällskap i lekparken under sportlovet och ta din kompis med dig. Roliga stunder utlovas.

Ett flertal lekparker är öppna vardagar kl. 9–16 och ordnar program av olika slag (på finska), t.ex. friluftsliv, motion, lekar och spel. Dessutom ordnar en del lekparker dagsläger och utflykter för skolelever runt om i staden. Programmet är avgiftsfritt.

Lekparksledarna finns till för barnen och sörjer för att en trygg miljö skapas, dvs. för att det finns lekro och lektåliga redskap samt för att barnen får den omsorg de behöver i olika situationer.

En försäkring täcker skoleleverna på lekparksområdet och under lekparkens utflykter. Med tanke på skolelevernas säkerhet är det viktigt att lekparksledarna har vårdnadshavarens kontaktuppgifter och att de är informerade om vid vilka tider barnet kommer och går.

Under sportlovsveckan ordnas dessutom Pienten puuhia (sysselsättning för de små) för barn under skolåldern i lekparker och familjehus. Bekanta dig med vårt utbud i Helsingfors stads evenemangskalender: https://www.hel.fi/helsinki/fi/tapahtumakalenteri/haku?q=leikkipuistot (på finska)

Lekparkernas öppettider under sportlovsveckan