Ett barn leker i en lekpark. Det ordnas program i lekparkerna också under sommaren.

Fostrans- och utbildningssektorns kundtjänst är öppen även under sommaren

Under sommaren betjänar fostrans- och utbildningssektorns kundtjänst vardagar mellan 10–12 och 13–15. Det är även möjligt att höra av sig via responsblanketten.  

Också på sommaren kan du ge respons med responsblanketten.

Kundtjänsten betjänar på numret 09 310 44986 måndag till fredag klockan 10–12 och 13–15.

Du kan ställa frågor om daghem, familjedagvård, lekparker, den grundläggande utbildningen, gymnasierna och yrkesutbildningen.

Öppna och stängda svenska daghem under sommaren

Sommar i lekparkerna

Avgifter för småbarnspedagogiken 

Arkiveringsärenden (kopior på avgångsbetyg från den grundläggande utbildningen och gymnasierna), tfn 09 310 86346 eller 09 310 86638, e-post: arkisto.kasvatusjakoulutus@hel.fi.  

Kopior av avgångsbetyg kan beställas per telefon eller via Helsingfors stads webbtjänst

Ungdomar kan få hjälp och råd hela sommaren vid infodisken Navigatorn Helsingfors.

Helsingfors arbis kansli är stängt 29.6–31.7. Höstens anmälningstidtabell. Hela läsårets kursutbud från 15.6 finns på nätportalen Ilmonet.