Info

Merilahden peruskoulu övergår till exceptionella undervisningsarrangemang

Sektordirektör för fostran och utbildning Liisa Pohjolainen fattade ett beslut med stöd av lagen om grundläggande utbildning om att Merilahden peruskoulu ska övergå till exceptionella undervisningsarrangemang efter att ha diskuterat saken med skolans rektor samt med social- och hälsovårdssektorns epidemiologiska verksamhet. De exceptionella undervisningsarrangemangen gäller eleverna i årskurs 4 samt 7–9 och är i kraft 1–5.3.2021.

Merilahden peruskoulu har haft 14 bekräftade fall av coronavirus och flera exponeringar bland eleverna och lärarna. Skolan har totalt 830 elever, varav 340 nu övergår till distansundervisning.

Beslutet om att övergå till distansundervisning säkerställer en trygg undervisning. I Helsingfors skolor har man repeterat färdigheterna i att använda olika digitala lärmiljöer och gjort förberedelser för en eventuell övergång till distansundervisning. Skolan kommer att skicka föräldrarna närmare anvisningar genom Wilma.

Eleverna i skolans övriga årskurser samt elever som får särskilt stöd och elever i förberedande undervisning fortsätter i skolans närundervisning. Eleverna som ges distansundervisning äter sina måltider i skolan enligt en utspridd tidtabell. För elever i karantän reserveras matpaket.