Ressun lukiolaisia.

Öppna universitetets kurser avgiftsfria för studerande vid Helsingfors stads gymnasier

Gymnasiestuderande Adalmina Eerola och Erika Tilander från Helsingfors har upplevt att öppna universitetskurser är givande och de rekommenderar dem varmt. Studiehandledare Tytti Laakso försäkrar att gymnasisternas studiefärdigheter räcker gott och väl för högskolestudier.

”Studerande vid Helsingfors stads gymnasier har en ypperlig möjlighet att avgiftsfritt prova på öppna universitetskurser vid Helsingfors universitet”, glädjer sig Helena Antikainen, som är projektkoordinator för projektet Lukioiden korkeakouluyhteistyö pääkaupunkiseudulla (Gymnasiernas högskolesamarbete i huvudstadsregionen).

Det öppna universitetet erbjuder till exempel i sommar hundratals kurser inom olika områden.

”På kurserna kan en gymnasist bekanta sig närmare med en bransch som intresserar hen, få en inblick i hur det är att studera på universitet och få bekräftelse på att hen är på rätt väg i fråga om sina planer för fortsatta studier”, säger Antikainen.

”Under det här läsåret har gymnasisterna varit intresserade av många olika slags kurser. De har gått kurser i allt från juridik och ekonomi till religionsforskning, psykologi och miljövetenskaper. På listorna över avlagda kurser finns till och med en kurs med namnet Mato-oppia eläimen omistajalle (Masklära för djurägare), som den veterinärmedicinska fakulteten ordnar”.

”Det öppna universitetets kurser lämpar sig ypperligt för gymnasisterna – särskilt på sommaren om man inte har fått någon sommararbetsplats”, säger Helena Antikainen.

Tytti Laakso: Gymnasisternas studiefärdigheter räcker gott och väl

”Det är fint att gymnasisterna har möjlighet att prova på studier inom en bransch som intresserar dem och komma underfund om vad studierna går ut på och vad som krävs”, konstaterar Tytti Laakso, som är studiehandledare vid gymnasiet Etu-Töölön lukio.

”Gymnasister grubblar ofta över om de har vad som behövs för högskolestudier, men när de har provat på studier på den nivån har deras förhandsuppfattningar ofta visat sig vara fel. Universitetsstudier är inte så mycket annorlunda än gymnasiestudier och gymnasisternas studiefärdigheter räcker gott och väl”, berättar Tytti Laakso.

”Många studerande har genom universitetsstudierna fått det bekräftat att den tilltänkta studieinriktningen är rätt. Om gymnasisten kommer fram till att branschen trots allt inte är den rätta eller intressant, har studierna inte varit förgäves. Hen kan då i god tid överväga andra studiealternativ”, påminner Laakso.

Adalmina Eerola: Det var kul att själv få ta ansvar för sina studier

Adalmina Eerola, som går i gymnasiet Etu-Töölön lukio, har under gymnasietiden varit särskilt intresserad av psykologi. På våren avlade hen kursen Johdanto kehityspsykologiaan (Introduktion i utvecklingspsykologi) (5 studiepoäng) vid det öppna universitetet. Kursen bestod av självständiga uppgifter och en tentamen. I början var Adalmina något fundersam om hen klarar av kursen som gymnasist. Den rädslan visade sig vara obefogad. Adalmina fick toppvitsord för kursen: 5/5.

”Det var kul att själv få ta ansvar för sina studier. Studierna var mycket fria, man kunde studera enligt egen tidtabell och uppgifterna var inte för utmanande”, berättar Adalmina.

Adalmina räknar upp en mängd fördelar med studierna:

”Kursen stärkte och fördjupade den kunskap jag förvärvat i gymnasiet och kursteman behandlades mångsidigt ur olika perspektiv. Kunskapen från kursen är säkert till nytta i studentprovet och jag kom till insikt om att jag vill studera psykologi efter gymnasiet. Till på köpet räknades kursen till godo i gymnasiet och gav en studieprestation. Dessutom märkte jag att det trots allt inte är en så stor utmaning att studera på universitet. En gymnasist klarar också av kurserna.”

Erfarenheterna var goda och Adalmina fortsätter att studera på sommaren på kursen Johdanto persoonallisuuspsykologiaan (Introduktion i personlighetspsykologi).

Erika Tilander: Jag fick större förståelse för vad universitetsstudier går ut på

Också Erika Tilander från gymnasiet Ressun lukio har goda erfarenheter av den högskolekurs som hen gått på. Hen valde förra sommaren kursen Kristinusko Suomessa 2020 (Kristendomen i Finland 2020). Erikas kursval berodde på hens intresse för religionsvetenskaper och religionens ställning i Finland. Dessutom misstänkte hen att kursen kunde vara till nytta under förberedelserna för studentskrivningarna. Erika hade också tur i höstens studentskrivningar: studentprovet hade till stor del samma innehåll som kursen.

Erika hade också en hel del annan nytta av universitetsstudierna. ”Jag fick större förståelse för vad universitetsstudier går ut på. Jag fick erfarenhet av att läsa forskningslitteratur, jag lärde mig att göra källhänvisningar och gjorde framsteg i informationssökning”, berättar Erika.

Hen tror att kursen är till nytta också i samband med de fortsatta studierna. Trots att hen planerar att välja studier inom en annan bransch.

Både Adalmina och Erika rekommenderar varmt öppna universitetsstudier för de gymnasister som har ett djupare intresse för något ämne.

Bakgrund

I den nya läroplanen för gymnasiet, som tas i bruk i augusti 2021, betonas samarbetet mellan gymnasierna och högskolorna. Samarbetet syftar till att öka gymnasisternas kunskap om och erfarenheter av högskolestudier, utveckla förmågan att bedriva fortsatta studier och hjälpa gymnasisterna att hitta sin eftergymnasiala studiestig.

I Helsingfors stads gymnasier har man ett mångsidigt samarbete med högskolor – det ingår i olika läroämnen och annan verksamhet. Helsingfors stad och Helsingfors universitet har samarbetat tätt i över 30 år. Fostrans- och utbildningssektorn har dessutom stärkt sitt samarbete med Helsingfors universitet. Studerande vid stadens gymnasier har nu en lysande möjlighet att avgiftsfritt prova på kurser vid Helsingfors universitets öppna universitet.

Mer information (delvis på svenska):
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukioiden-verkkokurssit/korkeakoulujen-kurssit/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/korkeakouluyhteistyo/
https://www.helsinki.fi/sv/utbildning-och-undervisning/oppna-universitetet

Foto: Klaus Kiljunen