Det har uppstått problem i behandlingen av ansökningar om eftermiddagsverksamhet för skolelever

I ansökningarna till eftermiddagsverksamhet under det kommande läsåret har det tyvärr förekommit vissa tekniska utmaningar gällande en del ansökningar. Enligt de uppgifter vi har just nu är problemen dock inte särskilt omfattande.

Ansökan kunde skickas med skyddad e-post eller per post

På grund av coronaepidemin har ansökningsblanketter inte kunnat lämnas in direkt till verksamhetsställena, utan de har skickats in till sektorn för fostran och utbildning via skyddad e-post eller traditionell post. Skyddad e-post togs i bruk som inlämningskanal för ansökningarna enligt en snabb tidtabell, eftersom coronabegränsningarna gjorde det svårt för familjerna att lämna in ansökningarna direkt till verksamhetsställena eller per post.

På grund av tekniska problem har en del ansökningar som lämnades in via skyddad e-post inte sparats i systemet och därför inte behandlats. Om familjen inte har fått hem ett beslut per post och vårdnadshavaren har lämnat in ansökan inom ansökningstiden, behandlar staden ansökan enligt samma principer som de ansökningar som kommit in under ansökningstiden. Om familjen inte har fått detta beslut per post kan vårdnadshavarna skicka e-post till adressen iltapaivatoiminta@hel.fi för att kontrollera läget för ansökan.

Man kunde ansöka till eftermiddagsverksamhet för skolelever för läsåret 2020–2021 från och med den 23 mars, och på grund av det undantagstillstånd som orsakades av coronaviruset förlängdes ansökningstiden till den 8 maj, så att så många barns ansökningar som möjligt skulle hinna behandlas före midsommar. Ansökningar som kommit in senare under sommaren tas upp för behandling från och med den 27 juli. Alla sökande får en plats i eftermiddagsverksamhet, antingen på det verksamhetsställe som de primärt ansökt om eller på ett verksamhetsställe som ligger så nära det som möjligt.

Eftermiddagsverksamheten inleds samtidigt som höstterminen, den 13 augusti i stadens finskspråkiga grundskolor och den 18 augusti i de svenskspråkiga

I Helsingfors erbjuds den populära eftermiddagsverksamheten för elever i årskurs 1–2 och för elever som behöver särskilt stöd. Staden erbjuder en plats i eftermiddagsverksamhet i en lekpark eller skola. Staden hälsar de yngsta skoleleverna varmt välkomna till en mångsidig verksamhet efter skoldagen. Skoldagen och eftermiddagsverksamheten utgör en meningsfull helhet i de små skolelevernas vardag även i höst.