Elii Valtanen går på årskurs två i Brändö gymnasium.

Samarbetet mellan gymnasier och högskolor hjälper unga hitta sin egen studiestig

Helsingfors stads gymnasier har under de senaste åren fördjupat samarbetet med högskolor. ”Jag fick en bild av hur forskning fungerar och hur det är att läsa ett ämne på en djupare nivå”, säger gymnasisten Elli Valtanen som tack vare samarbetet deltog i en kurs vid Helsingfors universitet.

Elli Valtanen går på årskurs två i Brändö gymnasium. Förra våren deltog hon i kursen Naturvetenskaper nu, som arrangerades av och vid Helsingfors universitet.

”Det var väldigt annorlunda jämfört med normal skolgång. Arbetet var självständigt men också ganska krävande. Det jag gillade extra mycket var att man fick en klar bild av hur forskning fungerar och hur det är att läsa ett ämne på en djupare nivå”, berättar Elli Valtanen.

Kursen bestod av sju föreläsningar. Under varje föreläsning presenterade en forskare det senaste inom sitt eget forskningsområde. De studerande skulle även skriva inlärningsdagböcker som bedömdes av universitets personal.

Högskolesamarbetet del av ny läroplan

Ett fördjupat samarbete mellan Helsingfors stads gymnasier och högskolorna är en del av gymnasiernas nya läroplan, som träder i kraft under hösten 2021. Tätare samarbete gör det lättare för studerande att bilda sig en uppfattning om vilka alternativ som står till buds efter gymnasiet.

Elli Valtanen säger att hon hade nytta av Naturvetenskaper nu med tanke på fortsatta studier.

”Jag fick verkligen en bättre uppfattning om hur det är att studera på universitet, även om jag ännu inte bestämt mig för vad jag vill studera efter gymnasiet”, säger hon.


Elli Valtanen är intresserad av att studera medicin i och valde därför att gå kursen Naturvetenskaper nu. "Men jag skulle vilja få flera chanser att bekanta mig med vad man kan studera på universitet", säger hon.

Högskolesamarbetet kan variera gymnasierna emellan. Det kan handla om att gymnasiestuderanden går regelrätta högskolekurser, att de under en dags tid får skugga en högskolestuderande eller att gymnasierna utnyttjar undervisningsmaterial som högskolorna tagit fram.

Inofficiellt samarbete växte

Brändö gymnasiums kemilärare Triin Gyllenberg är en av de personer som startat upp samarbetet mellan Brändö gymnasium och Helsingfors universitet.

”När vi började för tre år sedan var det ganska inofficiellt. Nu kan studerande från stadens alla svenska gymnasier delta och det finns planer på att studerande från hela Svenskfinland ska kunna gå kursen”, berättar hon.

Enligt henne är kursen ett bra komplement till de kurser gymnasiet erbjuder.

”Den här kursen är perfekt för det lilla extra. Forskarna presenterar ämnen vi inte har i gymnasiet, som meteorologi, men som många studerande tycker är intressant. Ofta är det dessutom finlandssvenska forskare som föreläser, så studerande kan se att en helt vanligt finlandssvensk kan göra karriär som forskare och hålla på med internationella uppdrag.”

Får inte bli för tungt

Enligt Triin Gyllenberg krävs det eldsjälar både i gymnasiet och på universitetet för att få igång ett fungerande samarbete. För tillfället går tre astronomiintresserade studerande vid Brändö gymnasium en grundkurs i ämnet vid Helsingfors universitet, på initiativ av gymnasiets fysiklärare.

Triin Gyllenberg säger att en förutsättning för samarbetet är att universitetskurserna inte får vara för betungande för gymnasiestuderandena, som ofta har ett fullspäckat schema.

Gymnasisten Elli Valtanen säger att Naturvetenskaper nu var krävande, men att hon trots det rekommenderar andra studerande i gymnasiet att gå kursen.

”Det är en väldigt givande helhet, en spännande och rolig upplevelse.”