Studerande går i skolkorridor

Småbarnspedagogiken samt undervisningen i grundskolorna och på andra stadiet fortsätter normalt efter strejken

FOSU:s, Jyty:s och JHL:s strejk slutar 9.5.2022.  


Verksamheten fortsätter normalt från och med 10.5.2022 inom alla våra tjänster; i Helsingfors stads skolor och läroverk enligt normalt schema. 

Tjänster inom småbarnspedagogiken (daghem, familjedagvård, lekparker)

  • Grundläggande utbildningen
  • Gymnasierna och yrkesutbildningen 
  • Helsingin työväenopisto
  • Arbis

Bild: Jefunne Gimpel