En studerande skriver ett prov för hand.

Vårens studentskrivningar börjar 16.3

Vårens studentskrivningar börjar den 16 mars med modersmålsprovet. I studentskrivningarna deltar 3 800 studerande från Helsingfors stads gymnasier.

I stadens gymnasier har förberedelserna för att trygga hälsosäkerheten under studentskrivningarna varit många. ”Redan förra hösten fick vi erfarenheter av hur arrangemangen ska ordnas. Höstens studentskrivningar förlöpte mycket väl. Vi håller fast vid de prövade åtgärderna: endast om man är frisk kan man delta, man ska vara mån om handhygienen, man ska hålla säkerhetsavstånd i alla situationer och man ska använda munskydd”, berättar Harri Korhonen, chef för den finska gymnasieutbildningen.

De examinander som nu deltar i studentskrivningarna har fått instruktioner med information om hur studentskrivningarna ordnas under undantagsförhållandena. Är man sjuk eller uppvisar symptom så ska man inte delta i studentskrivningarna.

Om en examinand är försatt i karantän då skrivningarna börjar eller under skrivningarna, kan hen i regel inte heller delta i studentskrivningarna. Det är då möjligt att begära ett beslut om eventuella specialarrangemang av rektorn. Före beslutet diskuterar rektorn med den hälsomyndighet som försatt examinanden i karantän och chefen för gymnasieutbildningen.

Man överlägger alltid om specialarrangemang kan förverkligas på ett rimligt sätt. Det är mycket svårt att ordna ett prov i en separat lokal så att övervakaren och examinanden inte vistas i samma lokal. ”Givetvis försöker vi alltid hitta bästa möjliga lösning för att genomföra skrivningarna”, konstaterar Harri Korhonen.