Foto: Plan International

18-åriga Katariina blir Helsingfors borgmästare för en dag

Helsingfors stad deltar i Plan Internationals Girls Takeover-jippo där flickor på FN:s internationella flickdag den 11 oktober sätter sig i politiska, samhälleliga och ekonomiska ledares skor.

Borgmästare Jan Vapaavuori träder åt sidan för en dag i oktober, då 18-åriga Katariina Pekkonen tar över hans plats. Övertagandet är en del av Plan Internationals jippo vars syfte är att göra världen uppmärksam på den diskriminering som flickor möter, men också på deras enorma potential.

I Finland ordnas Girls Takeover i år för tredje gången. I fjol tog flickorna i Plans barnstyrelse och en ung ugandisk aktivist i Plan International med framgång över sammanlagt nio ledande positioner. I hela världen tog flickorna över mer än 2 000 ledarpositioner i 70 länder.

Med årets jippo vill man lyfta fram i synnerhet klimatförändringens inverkan på flickorna i u-länderna. Därför har man valt ut för övertagande företag och organisationer vars agerande inverkar på stävjandet av klimatförändringen.

Förutom Helsingfors stad tar Plans unga flickor också över Europaparlamentariker Eero Heinäluomas, Finsk Energiindustri rf:s vd Jukka Leskeläs, Marimekkos vd Tiina Alahuhta-Kaskos, Undervisningssektorns fackorganisation OAJ:s ordförande Olli Luukkainens, Nordeas direktör för personkunder Sara Mellas, Ilta-Sanomats ansvarige chefredaktör Tapio Sadeojas, tidskriften Annas ansvariga chefredaktör Emma Koivulas och SRV:s vd Saku Sipolas platser. Dessutom tar den kambodjanska aktivisten Hory Toth från Plan International över miljö- och klimatminister Krista Mikkonens plats.

– Tryggandet av flickors och unga kvinnors rättigheter är en vår tids stora rättvisefrågor. Med övertagandet har man en god möjlighet att väcka människorna och få dem att tänka på flickors ställning och möjligheter både i Finland och i världen. Helsingfors stad verkar fortgående med konkreta handlingar för att förbättra jämställdheten mellan könen, bland annat genom att justera lönerna och genom jämställdhetsprojektet och -planen. Flickdagen är ett fint sätt att fira hur långt vi har kommit, men den påminner också oss alla om att det målmedvetna arbetet för främjande av jämställdhet måste fortsätta, även här i Finland och hos oss i Helsingfors, säger borgmästare Vapaavuori.

Bättre framtid för alla när flickorna ges möjlighet att delta i beslutsfattandet

Det är framför allt flickor i världens fattigaste länder som lider av klimatförändringens följder. Klimatförändringen medför att flickornas tillgång till näring, vatten och hygien försämras. Den leder till fler skolavhopp och barnäktenskap samt till att flickor i högre grad utsätts för risk för att bli utnyttjade.

Flickorna i u-länderna är emellertid också en viktig del av lösningen på klimatförändringen. När de får tillfälle att skaffa sig en utbildning och att delta i beslutsfattandet, betyder det att man har möjlighet att engagera deras kapacitet och färdigheter för en lösning av klimatkrisen. Framtiden blir bättre för alla när flickorna ges möjlighet att delta i beslutsfattandet.

– Klimatförändringen äventyrar framsteg som redan har gjorts i fråga om förverkligandet av flickornas rättigheter. Finland och finländarna måste med råge göra sin insats i bekämpningen av klimatförändringen, och vi kan med vår verksamhet vara ett föredöme också för andra länder, säger Ossi Heinonen som är generalsekreterare för Plan International Finland.

Syftet med jippot är att flickor genuint och på ett betydelsefullt sätt ska kunna påverka de beslut som fattas under dagen. Exempelvis ledde Ronja Holopainens övertagande av K-gruppens koncernchefs plats i fjol till att företaget skrev in främjande och uppföljning av jämställdheten mellan könen i sina kriterier för ansvarsfull verksamhet. Det betyder att företaget årligen konkret överallt i världen följer upp hur jämställdheten mellan könen framskrider och utvecklas i de företag som det samarbetar med och i dess kanaler för upphandling.

– Stävjandet av klimatförändringen är ett viktigt tema för mig. Det är inte enbart fråga om klimatet och naturen utan också om mänskliga rättigheter. Jämställdhet och en god start i livet oavsett bakgrund har alltid varit viktiga frågor för mig och jag upplever att jag genom Girls Takeover har möjlighet att påverka just dem, säger Katariina som ska ta över borgmästarens plats.