Antalet arbetstillfällen och pendlare har ökat på 2000-talet - hållbara färdsätt ökar i andel. Kuvatoimisto Kuvio Oy

Aktiv pendling över kommungränserna i Helsingforsregionen

Närmare två femtedelar av den sysselsatta befolkningen i Helsingforsregionen pendlar i arbetet utanför sin hemkommun. Pendlingen riktade sig oftast till Helsingfors: nästan hälften av dem som pendlar inom regionen arbetade i Helsingfors 2016. Detta framgår av den nyaste publikationen av Trender i Helsingforsregionen från stadsforskningen.

Nästan en tredjedel av landets alla arbetsplatser och de sysselsatta fanns i Helsingforsregionen 2016. Inom regionen är arbetsplatserna och de sysselsatta koncentrerade till de största kommunerna: Helsingfors, Esbo och Vanda. Det fanns totalt 680 000 sysselsatta personer och 720 000 arbetstillfällen i hela regionen. 86 procent av arbetsplatserna och 76 procent av de sysselsatta finns i dessa tre kommuner.

Som en följd av arbetsmarknadens regionala struktur är pendlingen över kommungränserna mycket aktiv. Dessutom jobbade två femtedelar av den arbetande befolkningen i en annan kommun än hemkommunen. Det förekommer märkbara skillnader i hur allmän pendling är samt riktningarna i de olika kommunerna.

Nästan hälften av regionens pendlare åkte till Helsingfors 2016 men en allt större andel av den arbetande befolkningen pendlade till någon annan av regionens kommuner. Från nästan alla kommuner i regionen riktade sig pendlingen oftare än tidigare utanför regionen.

Laura Ansalas artikel ”Pendelöinti Helsingin seudulla” har publicerats i Trender i Helsingforsregionen och baserar sig på Statistikcentralens sysselsättningsstatistik från 2004-2016.

Antalet arbetstillfällen och pendlare har ökat på 2000-talet - hållbara färdsätt ökar i andel

2016 fanns det nästan 45 000 fler arbetstillfällen i huvudstadsregionen än år 2004. Dessutom växte huvudstadsregionens pendlingsområde; 2016 pendlade nästan 117 000 personer i arbetsför ålder från största delen av södra Finland till huvudstadsregionen.

Ändringar i arbetsplatsernas struktur påverkar var man önskar sig att dessa ska finnas och pendlingen. Andelen hållbara pendlingssätt (cykel, promenad och kollektivtrafik) har ökat från 52 procent till 56 procent mellan åren 2008 och 2018. Pendling med personbil från och till hemmet stod för 44 procent av Helsingforsregionens arbetsresor 2016, och andelen håller på att minska. Andelen hållbara pendlingssätt (cykel och kollektivtrafik) har ökat mellan åren 2008 och 2018.
Utvecklingstrenderna som grundar sig på material från HRT:s mobilitetsundersökning presenteras i Vilja Tähtinens, expert på regiondata, artikel ”Työpaikat lisääntyneet pääkaupunkiseudulla – mutta lisääntyykö työmatkaliikenne?” i Trender i Helsingforsregionens nyaste nummer.

Trender i Helsingforsregionen är en samling baserad på material från snabba indikatorer per kvartal. Publikationens teman är regionekonomi, bostadsmarknaden, marknaden för affärslokaler, välfärd, trafik och miljö, arbetsmarknaden och befolkningen. Till Helsingforsregionen hör Borgnäs, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby, Vanda och Vichtis.

Läs mera
https://www.helsinginseudunsuunnat.fi/svHSS