Savoyteatern

Alla Helsingfors stads evenemang för allmänheten med över 500 deltagare ställs in

Med hänvisning till statsrådets rekommendationer har Helsingfors borgmästare beslutat att ställa in evenemang för allmänheten med över 500 deltagare tills regionförvaltningsverket eller en annan behörig myndighet fattar ett eget beslut i ärendet. Det är fråga om en försiktighetsåtgärd för att hindra spridningen av coronaviruset. Beslutet gäller evenemang som Helsingfors själv ordnar och som har över 500 deltagare.

Beslutet gäller genast. Inställandet av torsdagens evenemang gällde åtminstone Helsingfors stadsorkesters konsert och stadsteaterns föreställning på stora scenen. Även veckoslutets Bravo! -festival har inhiberats och Savoyteaterns konserter kommer att skjutas upp till ett senare tillfälle. Återbetalning av biljetter sker enligt biljettförsäljarnas villkor. Uppdaterad information finns på Helsingfors stads webbplats.