Så här ser ut suomi.fi.

Ändrat identifieringssätt för företagen i Helsingfors e-kommunikation

Den 11 juni 2020 införde Helsingfors stad de s.k. Suomi.fi-fullmakterna för företagskundernas e-kommunikation. Ändringen gäller alla tjänster på sajten asiointi.hel.fi, där suomi.fi-fullmakterna stegvis ersätter den tidigare Katso-identifieringen.

Katso-identifieringen kan tillsvidare användas vid sidan om suomi.fi, men tjänsten kommer att upphöra helt ännu under år 2020. Med fullmaktstjänsten Suomi.fi kan företaget även bemyndiga andra anställda att uträtta ärenden på företagets vägnar i Helsingfors stads e-tjänster.

Inom Helsingfors stads e-tjänster finns ett sextiotal olika serviceformer vid stadens olika sektorer. De flesta finns inom social- och hälsovården, men i utbudet ingår även tjänster för hyresbostäder, parkering, daghem, och för olika bidrag från staden. Mer än 4 000 företagskunder och nästan en halv miljon personkunder har redan registrerat sig på Helsingfors stads e-tjänster.

Företagen kan ge flera personer fullmakt för elektronisk kommunikation

Med hjälp av suomi.fi-fullmakterna är det möjligt att uträtta ärenden för en annan person eller ett företag i e-tjänster. Till en början inför Helsingfors stad Suomi.fi-fullmakter bara för företagskunder.  En elektronisk fullmakt skapas i tjänsten och rättigheterna sparas i det datasäkra nationella fullmaktsregistret. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för webbtjänsten Suomi.fi och dess fullmakter.

Efter den starka identifieringen kan personen se vilka organisationer hen kan uträtta ärenden för, om en roll som berättigar personen att representera ett företag eller sammanslutning har antecknats i handelsregistret, i företags- och organisationsdatasystemet (YTJ) eller i föreningsregistret. Om företaget vill ge sina anställda fullmakter att uträtta ärenden i olika tjänster, bör firmateckningsrätten själv ges individuellt till personen som bemyndigas. Företagets verkställande direktör, näringsidkaren eller en prokurist kan ge fullmakt för en organisation. Med fullmakten ger man utvalda personer rätt att sköta ett företags ärenden elektroniskt.

För fullmakter som ges i tjänsten Suomi.fi fastställs alltid en giltighetsperiod, som kan vara högst 25 år. En tidigare beviljad fullmakt kan också annulleras före slutet av giltighetsperioden. I framtiden kommer de elektroniska fullmakterna att kunna användas i allt fler tjänster, i takt med att suomi.fi-fullmakterna införs i större utsträckning. Så kallade öppna fullmakter kan inte skapas i tjänsten Suomi.fi.

Så här skapar du en elektronisk fullmakt till Helsingfors stads e-tjänster i webbtjänsten Suomi.fi:

 1. Logga in på webbtjänsten Suomi.fi med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort på adressen www.suomi.fi/
 2. Gå till ”Fullmakter” och välj ”Uträtta ärenden för företag”.
 3. Välj ”Skapa ny” och ”Ge fullmakt”.
 4. Ange förnamn, efternamn och personbeteckning för den person som du vill bevilja fullmakt.
 5. Välj fullmaktens giltighetstid.
 6. Välj innehållet i fullmakten. I Helsingfors stads elektroniska kommunikation kan man för närvarande välja följande fullmakter:
  • ansökan om tomter som planlagts för boende
  • ansökan om understöd
  • ansökan om ledningsutredning
  • arrende
  • bulleranmälan
  • ansökan om parkeringstillstånd
  • ärenden om felparkeringsavgifter
  • anmälan om ett evenemang
  • för att reservera en lokal
  • anmälan om miljöhälsa
 7. Bekräfta fullmakten

Hjälp och information:

Videoklipp som stöd för att använda tjänsten Fullmakter. 
Behöver du hjälp med Suomi.fi-fullmakterna? Medborgarrådgivningen hjälper: www.kansalaisneuvonta.fi
Behöver du hjälp med Helsingfors stads e-tjänster? Ring Helsingfors stads servicetelefon för e-tjänster. Tfn 09 310 88800.

Läs mer om suomi.fi-fullmakterna Vad är Suomi.fi-fullmakterna?
Läs mer om suomi.fi identifikationen: Vad är Suomi.fi-identifikationen?

E-tjänster: https://asiointi.hel.fi.