Ändringar i borgmästarnas medarbetarstab

Borgmästare Vapaavuoris specialmedarbetare Hanna Laine inledde 26.10 arbetet som kontaktchef för stadens koordinationsgrupp. I sitt arbete samordnar Laine stadens gemensamma coronaförberedelser och arbetar direkt under kanslichefen.

För slutet av året kommer Anniina Iskanius att ersätta Laine som borgmästarens specialmedarbetare. Iskanius arbetade tidigare som specialmedarbetare för Pia Pakarinen, biträdande borgmästare för fostran och utbildning. Lyydia Ylönen tar över som Pakarinens nya specialmedarbetare 28.10, och hon kommer att sköta uppdraget fram till slutet av december.

Biträdande borgmästare för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa får också en ny specialmedarbetare. Hanna Hannus inleder sitt arbete 9.11 och ersätter Heikki Sairanen som tidigare arbetade som specialmedarbetare.

Julianna Kentala fortsätter som specialmedarbetare för Anni Sinnemäki, biträdande borgmästare för stadsmiljön, och Hanna Isbom fortsätter som specialmedarbetare för Nasima Razmyar, biträdande borgmästare för kultur och fritid.

Ytterligare information:

Borgmästarna